top of page

Edukacije

NTC seminar dr. Ranka Rajovića

“Zašto djeca sve teže uče - Značaj fizičke aktivnosti na razvoj djece”

Svjetski priznati stručnjak dr. Ranko Rajović, u suradnji sa Pro Sport kao partnerom NTC Hrvatska, održao je niz NTC seminara o razvoju, pamćenju i koncentraciji djeteta.

Tijekom seminara dr. Rajović odgovorio je na brojna pitanja vezana uz razvoj djeteta. Gotovo 3.000 roditelja i edukatora tijekom šest NTC seminara poslušalo je koje su najčešće greške koje roditelji i odgajatelji čine, a koje mogu negativno utjecati na cjelokupni razvoj djece.

Sudionici su dobili konkretne savjete i primjere kako pomoći djetetu da razvije svoj puni biološki potencijal, kao i na koji način upravo fizička aktivnost i bavljenje sportom stimuliraju fizički i psihosocijalni razvoj djeteta.ž

Potvrda o sudjelovanju

Svi sudionici dobili su ovjerenu Potvrdu o završenom seminaru i materijale s instrukcijama za daljnji rad s djecom.

NTC program odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-01/18-01/00413, UR BROJ: 553-06-18-0004.

Održani NTC seminari:

  • Zagreb, 9. rujna 2023., Kineziološki fakultet

  • Zagreb, 10. rujna 2023., Kineziološki fakultet

  • Varaždin, 25. listopada 2023., Arena Varaždin

  • Osijek, 26. listopada 2023., Ekonomski fakultet

  • Zagreb, 7. studenog 2023., Kineziološki fakultet

  • Varaždin, 27. studenog 2023., Arena Varaždin

Foto23-0910-021.jpg

Sadržaj predavanja

1. Razvoj mozga
2. Greške roditelja koje utječu na razvoj mozga
3. Razvojne smetnje
4. Rana stimulacija
PAUZA
5. Neurofiziologija učenja
6. Razvoj kreativnosti
7. Asocijativno učenje
8. Razvoj matematičko-logičkog razmišljanja
9. Misaone klasifikacije i serijacije
10. Divergentno mišljenje

Primjena NTC metodologije za rad kod kuće, u vrtiću ili u školi

O dr. Ranku Rajoviću

Dr. Ranko Rajović specijalist je interne medicine, magistar neurofiziologije, i doktor sportskih znanosti. Šef je Katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru.

Dugogodišnji je predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece.

Autor je NTC sustava učenja koji se primjenjuje u 20 europskih država, a u 7 država ima akreditaciju Ministarstva obrazovanja, ukljucujući Hrvatsku.

Prijavite se kako biste na vrijeme dobili informaciju o nadolazećim NTC seminarima

 

Financijsku pismenost promovira
Erste d.o.o.

bottom of page